Rechtsanwalt Zarko Dimitrijevic Konstanz
Rechtsanwalt Zarko Dimitrijevic Konstanz

Oblast rada


 

Advokatska kancelarija pruža svojim klijentima sveobuhvatnu pravnu i administrativnu uslugu u skladu sa konkretnim potrebama klijenta.

Pružanje pravne usluge podrazumeva:

  • pomoc u administrativnim poslovima u vezi sa drzavnim i privatnim institucijama- na primer "Einkommensteuererklärung" objasnjeje za porez na dohodak, resavanja penzijski pitanja itd...
  • sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava;
  • davanje pravnih saveta, ali i prakticni u vezi odnosa raznovrsnih institucija;
  •  sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka u postupcima iz obligacionih, porodičnih, svojinskih, naslednih, radnih, privrednih odnosa;
  •  zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima;
  • obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo.
  • osnivanje privrednih društava, promene u društvu, postupci likvidacije;